22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Εμπορευματικές Μεταφορές Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Ανακοινώσεις για τις Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές
ATH.ENA CARD
image

Ανακοινώσεις για τις Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές27/12/2017

Χορήγηση Αδειών ΕΔΥΜ έτους 2018

Τη χορήγηση από 10-1-2018 µέχρι και 9-2-2018 των πολυµερών αδειών Ε∆ΥΜ 2018 στους δικαιούχους που περιλαµβάνονται στον συνηµµένο πίνακα, εφόσον προηγουµένως καταθέσουν τα βιβλία Ε∆ΥΜ 2017 και τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που δεν παραλάβουν το βιβλίο Ε∆ΥΜ για το 2018, µέχρι την οριζόµενη ηµεροµηνία, το βιβλίο θα θεωρείται αδιάθετο και µπορεί να διατεθεί σε άλλον αιτούντα.

Ο ενδιαφερόµενος σε αυτή την περίπτωση, και εφόσον εξακολουθεί να επιθυµεί την άδεια Ε∆ΥΜ, υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου αίτηση η οποία θα ληφθεί υπ΄όψιν µε βάση τον νέο αριθµό πρωτοκόλλου.

Για την κατανοµή των αδειών Ε∆ΥΜ 2018, πραγµατοποιήθηκε µοριοδότηση σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην µε αριθµ. Φ439/οικ.80235/91/13-11-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τις εµπρόθεσµες αιτήσεις. Οι ενδιαφερόµενοι οι οποίοι δεν αναφέρουν στην αίτησή τους ότι ενδιαφέρονται για συγκεκριµένες χώρες (Ρωσία, Αυστρία και Ιταλία) θα παραλάβουν άδειες µε εδαφικούς περιορισµούς. Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι οι οποίοι, σύµφωνα µε τα δικαιολογητικά που έστειλαν, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να τους χορηγηθεί άδεια Ε∆ΥΜ, δεν συµπεριλαµβάνονται στον επισυναπτόµενο πίνακα.  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν πληροφορίες για την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης των δικαιούχων µεταφορέων και την µοριοδότηση, από την ηµεροµηνία ανάρτησης της παρούσας απόφασης έως και την ηµεροµηνία έναρξης χορήγησης των βιβλίων Ε∆ΥΜ (10-1-2018).

Νέες αιτήσεις για χορήγηση αδειών Ε∆ΥΜ θα ικανοποιούνται µέχρι εξαντλήσεως του υπολοίπου. Αιτήσεις για δεύτερο βιβλίο Ε∆ΥΜ θα υποβάλλονται µετά την 01-03-2018 και θα ικανοποιούνται µε βάση τον αριθµό πρωτοκόλλου, εφόσον υπάρχουν διαθέσιµες άδειες και οι ενδιαφερόµενοι διαθέτουν τουλάχιστον δύο φορτηγά κατηγορίας Euro IV και άνω, και έκαναν χρήση τουλάχιστον 10 φύλλων από το πρώτο βιβλίο της Ε∆ΥΜ 2018.

Οι δικαιούχοι µεταφορείς έχουν υποχρέωση να τηρούν πιστά τους όρους µε τους οποίους χορηγούνται οι υπόψη άδειες, και που αναφέρονται αναλυτικά στο συνηµµένο στην απόφαση αυτή παράρτηµα.

Παράβαση των όρων σχετικά µε τη χρήση της άδειας Ε∆ΥΜ συνεπάγεται, εκτός των άλλων, την άµεση αφαίρεσή της και τον αποκλεισµό της µεταφορικής επιχείρησης για απόκτηση άδειας Ε∆ΥΜ κατά τα επόµενα έτη.  

Επισυνάπτεται ο πίνακας των δικαιούχων µεταφορέων βιβλίου Ε∆ΥΜ για το 2018, κατά σειρά προτεραιότητας βάσει της ισχύουσας µοριοδότησης.
Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΩΛΣΛ465ΧΘΞ-Χ0Ω (1).pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων