22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Γραφείο Τύπου Δελτία Τύπου
ATH.ENA CARD
image

Δελτία Τύπου04/12/2018

Η τοποθέτηση του Yπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη στο Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας της Ε.Ε (Connecting Europe Facility)

Αγαπητοί συνάδελφοι, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και εμείς με τη σειρά μας την προεδρία της Αυστρίας, για την πρόοδο του φακέλου και για την προσπάθεια να συγκεράσει τα φαινόμενα ως αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Δηλαδή, μεταξύ των λιγότερο και περισσότερο ανεπτυγμένων χωρών με αντίστοιχα λιγότερες και περισσότερες ολοκληρωμένες υποδομές, λίγο πριν την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και τη  μείωση του προϋπολογισμού της Ε.Ε. Επίσης, θα ήθελα να συγχαρώ την προεδρία της Αυστρίας για την τακτική να βγάλουμε αποφάσεις, δια της εξαντλήσεως σήμερα, άρα θα πάμε πολύ αργά. Στην πραγματικότητα όμως, δεν πρόκειται για αντικρουόμενα συμφέροντα αλλά για διαφορετικές προτεραιότητες, που έχουν τα κράτη – μέλη σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής τους, στους τρεις τομείς που καλύπτει το CEF, μεταφορές, ενέργεια και τηλεπικοινωνίες, που δημιουργήθηκε ως ένα κοινό χρηματοδοτικό πρόγραμμα με κεντρική διαχείριση, με σκοπό την επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων. Δεδομένου, ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα θα πρέπει να διευκολύνουν τις διασυνοριακές συνδέσεις και να ενισχύσουν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, είναι προφανές ότι αποτελεί κοινό στόχο στους συγκερασμούς κατά το δυνατόν όλων των προτεραιοτήτων, ώστε η υλοποίησή τους σε αντίστοιχο χρονικό διάστημα,  να συμβάλει στην ενίσχυση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, της αύξησης της απασχόλησης και της βελτίωσης ποιότητας και της ασφάλειας ζωής των πολιτών μας. Ο τομέας των Μεταφορών παραμένει βασικός επενδυτικός τομέας, που συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη κάθε κράτους χωριστά και συνολικά σε όλη την Ευρώπη και για αυτό τα υψηλότερα χρηματικά κονδύλια που προβλέπει ο κανονισμός F2 , σωστά θα διατεθούν στον τομέα αυτό. Κρίσιμο όμως παραμένει για εμάς, ο τρόπος με τον οποίο θα διατεθούν τα κονδύλια αυτά και ιδιαίτερα τα προερχόμενα από το Ταμείο Συνοχής, τα οποία προορίζονται για τα κράτη – μέλη του Ταμείου Συνοχής. Ο νέος κανονισμός θέτει στην παράγραφο 8 του άρθρου 4, για πρώτη φορά,  περιορισμούς στα ποσοστά των κονδυλίων που προέρχονται από τους εθνικούς φακέλους του Ταμείου Συνοχής. Έτσι η Επιτροπή επιδιώκει να διατεθεί μόνο το 70% στα κράτη – μέλη μέχρι το 2023 και το 30% να διατεθεί στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας από 1/1/2024 και μέχρι τέλος του προγράμματος. Θα θέλαμε στο πλαίσιο αυτό, να προτείνουμε τα κράτη – μέλη του Ταμείου Συνοχής να διαχειρίζονται το 100% του ποσού που της αναλογεί από τον εθνικό φάκελο, μέχρι το τέλος του προγράμματος, δηλαδή χωρίς ανταγωνιστική διαδικασία. Αντίστοιχα, στον τομέα της Ενέργειας, θα ήθελα να υπογραμμίσω δύο σημαντικά ζητήματα. Το πρώτο είναι στο άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο β, εξακολουθούμε να θεωρούμε ορθότερη την αρχική πρόταση της Επιτροπής για 10% χρηματοδότηση των διασυνοριακών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)και παρά τις μέχρι τώρα προσπάθειες και της Επιτροπής και των κρατών – μελών οι ανάγκες στις διασυνδέσεις τα επόμενα χρόνια είναι εξαιρετικά μεγάλες, ιδίως για τα κράτη – μέλη στην περιφέρεια της Ένωσης. Θεωρούμε λοιπόν, κατ’ αρχήν προβληματικό τον περιορισμό των διαθέσιμων πόρων, από γνωστά έργα προτεραιότητας της Ένωσης στον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο υπέρ ενδεχόμενων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Επιπρόσθετα, οι διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας, πολλές φορές αποτελούν προϋπόθεση της ανάπτυξης των ΑΠΕ. Αντίστοιχα, οι διασυνδέσεις φυσικού αερίου, πέραν των άλλων πλεονεκτημάτων τους, αποτελούν προϋπόθεση επίτευξης των στόχων εκπομπής αερίων ρύπων του θερμοκηπίου καθώς μας δίνουν πολλά πλεονεκτήματα. Δεύτερον, θα ήθελα να εκφράσω την έντονη ανησυχία μας για ορισμένες προτάσεις στον παρόντα Κανονισμό, οι οποίες κατά τη γνώμη  μας, αποσκοπούν στην ουσιώδη τροποποίηση του Κανονισμού ευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας. Δεν μπορεί να γίνει δεκτή, μετατροπή των έργων κοινού ενδιαφέροντος, από ισότιμα έργα σε έργα δύο ταχυτήτων με αυξημένη προτεραιότητα για ορισμένα και ακόμη χειρότερα με αποκλεισμούς για άλλα. Ως εκ τούτου, προτάσεις αποκλεισμού των έργων φυσικού αερίου από τη χρηματοδότηση του CEF δεν πρέπει να γίνουν αποδεκτές σε καμία περίπτωση, ειδικά από χώρες σαν την Ελλάδα και γεωγραφικές περιοχές όπως η Ανατολική Μεσόγειος και η Νοτιοανατολική Ευρώπη, που βρίσκονται στη διαδικασία ανάπτυξης των δικτύων αυτών.
Ευχαριστώ πολύ.


Σημείωση: Μπορείτε να παρακολουθήσετε την τοποθέτηση στο: https://www.youtube.com/watch?v=C6V6FSyTSUM&feature=youtu.be

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
20/05/2019 Μετάβαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Θάνου Μωραΐτη με το τακτικό δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη σε 3 ώρες και 50 λεπτά
19/05/2019 Την αναστολή πληρωμής διοδίων για τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Ωρωπού και της κοινότητας Βαρνάβα ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σπίρτζης
18/05/2019 Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σπίρτζης παρέδωσε στην κυκλοφορία το δρόμο της Μεσσαράς υλοποιώντας τη δέσμευση του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα στους πολίτες της Κρήτης
17/05/2019 Χρήστος Σπίρτζης: «Στηρίζουμε την πρωτογενή παραγωγή και τους αγρότες της Κρήτης»
17/05/2019 Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σπίρτζης παραδίδει αύριο στην κυκλοφορία το δρόμο της Μεσσαράς σύμφωνα με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων