22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια
Μεταφορές
01Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια
01.01Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
01.02Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ)
01.03Δράσεις και ενέργειες για την προώθηση της οδικής ασφάλειας
01.04Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας φορτηγών σε τμήματα εθνικών οδών
01.05Ηλεκτρονικό υλικό κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας
01.06Οδηγός Εκπαίδευσης Κυκλοφοριακής Αγωγής
01.07Άδειες Οδήγησης
01.08Εγχειρίδια επιμόρφωσης υποψηφίων οδηγών
01.09Θεωρητική εξέταση υποψηφίων οδηγών μέσω Η/Υ (ΜΣΘΕΥΟ)
01.10Εκπαιδευτές και Σχολές Οδηγών
01.11Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
01.12Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)
01.13Μεταφορές ευπαθών τροφίμων-ATP
01.14Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (point system)
01.15Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια
02Επιβατικές Μεταφορές
03Εμπορευματικές Μεταφορές
04Τεχνολογία Οχημάτων
05Στρατηγική Μεταφορών
06Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων
07Τεχνικός Έλεγχος Δικύκλων
08Ι-ΚΤΕΟ
09Θέματα Οδικού Μεταφορέα
10Ψηφιακός Ταχογράφος
11Δημόσιες Διαβουλεύσεις για έργα Μεταφορών
12Ευφυή Συστήματα Μεταφορών
13Ανακοινώσεις
14Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών
15Διαρθρωτικά Προγράμματα
16Ημερήσια Στοιχεία Νέων Ταξινομήσεων Οχημάτων
17Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Μεταφορών
18Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Ελλάδας
19Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής Μονίμων Κατοίκων Δήμων Αχαρνών Διονύσου Κηφισιάς Ωρωπού και Δημοτικής Ενότητας Βαρνάβα
ATH.ENA CARD
image

Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΜ 16 Μοτοποδήλατο δίκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45 km/h και κυλινδρισμού έως 50 cm³ ή με μέγιστη καθαρή ισχύ έως 4 kW για ηλεκτρικό κινητήρα  
Μοτοποδήλατο τρίκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45 km/h και κυλινδρισμού έως 50 cm³, αν είναι επιβαλλόμενης ανάφλεξης (σπινθήρας) ή με μέγιστη καθαρή ισχύ έως 4 kW για ηλεκτρικό κινητήρα ή κινητήρα εσωτερικής καύσης  
Ελαφρό τετράκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45 km/h, μάζας κενού οχήματος έως 350 kg μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων και κυλιδρισμού έως 50 cm³, αν είναι επιβαλλόμενης ανάφλεξης (σπινθήρας) ή με μέγιστη καθαρή ισχύ έως 4 kW για ηλεκτρικό κινητήρα ή κινητήρα εσωτερικής καύσης  
Α1 18 Μοτοσικλέτα κυλινδρισμού έως 125 cm³, με ισχύ έως 11 kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg  
Μηχανοκίνητο τρίκυκλο με ισχύ έως 15 kW Οδηγείται με κατηγορία Β, εφόσον έχει χορηγηθεί έως 18-1-2013
Α2 20 Μοτοσικλέτα με ισχύ έως 35 kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg  
Α 24 ή 22 εφόσον κατέχει 2 έτη την Κατηγορία Α2 Οποιαδήποτε μοτοσικλέτα  
Μηχανοκίνητο τρίκυκλο με ισχύ άνω των 15 kW Οδηγείται με κατηγορία Β, εφόσον έχει χορηγηθεί έως 18-1-2013
Β1 18 Τετράκυκλο, εκτός του ελαφρού τετρακύκλου, μάζας κενού οχήματος έως 400 kg (ή 550 kg στη περίπτωση οχήματος για τη μεταφορά εμπορευμάτων) μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων και του οποίου η μέγιστη ισχύς του κινητήρα δεν υπερβαίνει τα 15 kW Η κατηγορία Β1 δεν χορηγείται στην Ελλάδα, καταχωρείται στο έντυπο της ελληνικής άδειας οδήγησης μόνο σε περίπτωση ανταλλαγής
Β 18 Αυτοκίνητo μάζας έως 3.500 kg και έως 8 θέσεων εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του, με ρυμουλκούμενο μάζας έως 750 kg  
Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 kg και υπό την προϋπόθεση ότι η μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 3.500 kg
Τετράκυκλο, εκτός του ελαφρού τετρακύκλου, μάζας κενού οχήματος έως 400 kg (ή 550 kg στη περίπτωση οχήματος για τη μεταφορά εμπορευμάτων) μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων και του οποίου η μέγιστη ισχύς του κινητήρα δεν υπερβαίνει τα 15 kW
Β96 18 Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 kg και υπό την προϋπόθεση ότι η μάζα του συνδυασμού αυτού κυμαίνεται από τα 3.500 kg έως τα 4.250 kg  
ΒΕ 18 Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο μάζας έως τα 3.500 kg  
C1 18 Αυτοκίνητο μεταφοράς εμπορευμάτων (Φορτηγό) μάζας από 3.500 kg έως 7.500 kg και έως 8 θέσεων εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του, με ρυμουλκούμενο μάζας έως 750 kg  
C1E 18 Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας C1 με ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 kg και υπό την προϋπόθεση ότι, η μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 12.000 kg  
Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 3.500 kg και υπό την προυπόθεση ότι, η μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 12.000 kg  
C 21 Αυτοκίνητο μεταφοράς εμπορευμάτων (Φορτηγό) μάζας από 3.500 kg και έως 8 θέσεων εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του, με ρυμουλκούμενο μάζας έως 750 kg  
ή 18 με ΠΕΙ (Κωδικός 95)  
CE 21 Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας C με ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 kg  
ή 18 με ΠΕΙ (Κωδικός 95)  
D1 21 Αυτοκίνητο μεταφοράς επιβατών (Λεωφορείο) έως 16 θέσεων εκτός του οδηγού και μέγιστου μήκους 8 m. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του, με ρυμουλκούμενο μάζας έως 750 kg  
D1E 21 Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας D1 με ρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 kg  
D 24 Αυτοκίνητο μεταφοράς επιβατών (Λεωφορείο) άνω των 8 θέσεων εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του, με ρυμουλκούμενο μάζας έως 750 kg  
ή 21 με ΠΕΙ (Κωδικός 95)  
DE 24 Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας D με ρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 kg  
ή 21 με ΠΕΙ (Κωδικός 95)  

1.     
Η ιστοσελίδα της Οδικής Ασφάλειας έχει τροποποιηθεί και έχουν ενσωματωθεί σε αυτή όλες οι μεταβολές που έχουν επέλθει με το ισχύον θεσμικό καθεστώς.

2.      Ο «Οn line Οδηγός του Πολίτη» στο τμήμα «Άδειες Οδηγών» έχει εμπλουτιστεί με όλα τα νέα έντυπα.

3.      Στην ενότητα   Αρχική Σελίδα »   Μεταφορές »   Οδική Ασφάλεια »   Άδειες Οδήγησης »   Νομοθεσία   έχουν αναρτηθεί:

  • Η Άτυπη Κωδικοποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 51/2012 (Α’ 101) με ενσωμάτωση όλων των έως σήμερα νομοθετικών παρεμβάσεων
  • Στην ενότητα «2. Εθνική Νομοθεσία για την Άδεια Οδήγησης» η νέα Υπουργική Απόφαση Α3/οικ.50984/7947/2013 (Β’ 3056) που αφορά την άδεια οδήγησης καθώς και την εκπαίδευση και εξέταση των υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων
  • Στην ενότητα «2. Εθνική Νομοθεσία για την Άδεια Οδήγησης» η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση A3/οικ.67914/10190/2014 (B’ 245) που αφορά τροποποίηση του Παραρτήματος II του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)
Στις σελίδες αυτές θα βρείτε επίσης θέματα όπως:

 

 
 
 
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων