16/08/2017 «Τελική Επίδειξη έργου Ι_HeERO για την Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Αυτόματου Συστήματος Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης eCall: Η περίπτωση της Ελλάδας», 24/10/2017, ώρα 10:00, Υπουργείο Υποδομών & μεταφορών, Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγος
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Ημερομηνίες περιορισμού ταξινόμησης
image

Ημερομηνίες περιορισμού ταξινόμησης


Βοηθητικός πίνακας με τις ημερομηνίες υποχρεωτικής εφαρμογής ευρωπαϊκών οδηγιών για τον περιορισμό ταξινόμησης καινουργών οχημάτων. Για την εμφάνιση όλων των πληροφοριών παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο excel.

Στον εν λόγω πίνακα περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις του Κανονισμού 661/2009, λεπτομέρειες για την εφαρμογή του οποίου δίνονται στις εγκυκλίους με αρ. πρωτ.: 60754/4002/13-11-14, με ΑΔΑ: ΩΗ5Χ1-ΛΡΡ και 26201/931/27-4-2015 με ΑΔΑ 695Χ465ΦΘΘ-Π8Π, (που έχει αναρτηθεί στην θέση http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=253&id=&tid=253Συνημμένα Αρχεία
excel spreadsheetΒοηθητικός πίνακας ημερομηνιών περιορισμού ταξινόμησης - έκδοση Ιανουαρίου 2017
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας