13/11/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αριθμ.πρωτ.:Οικ.46240/15-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΗΦ465ΧΘΞ-Ρ0Ι)-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ7,Δ8,Δ29,Δ30
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Μεταφορών
ATH.ENA CARD
image

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Μεταφορών


Έχοντας ως αντικείμενο τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό των Μεταφορών, το Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Μεταφορών μεριμνά, σε συνεργασία και υπό την καθοδήγηση των Προϊσταμένων των αρμοδίων Γενικών Διευθύνσεων και κατ’ εφαρμογή των γενικότερων πολιτικών του Υπουργείου, για την κατάρτιση του ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου στον τομέα των μεταφορών και της οδικής ασφάλειας, καθώς και για το συντονισμό και την παρακολούθηση υλοποίησης των μεταφορών (Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες), σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου και, όπου απαιτείται, με τους εποπτευόμενους φορείς.

 

Σχετικά Κείμενα:

ΤΙΤΛΟΣ

 

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας