07/03/2018 11η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας – Διεξαγωγή Ημερίδας για την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας (ERS Charter), Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Επικοινωνίες Ειδικά Ραδιοδίκτυα
ATH.ENA CARD
image

Ειδικά Ραδιοδίκτυα


Σύμφωνα με την παραγ.1 του άρθρου 27 του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» ορίζεται ότι: « Η εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών ραδιοδικτύων τελεί υπό καθεστώς Γενικής ¶δειας και υπάγεται αποκλειστικά και μόνο στις διατάξεις του παρόντος νόμου, αλλά δεν απαιτείται υποβολή Δήλωσης Καταχώρισης στην ΕΕΤΤ».

Η ΕΕΤΤ , σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» ασκεί κάθε αρμοδιότητα σχετική με τις Γενικές ¶δειες και εκδίδει Κανονισμούς με τους οποίους ρυθμίζεται κάθε θέμα.

Τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων χορηγούνται ,τροποποιούνται και ανακαλούνται σύμφωνα με το σχετικό Κανονισμό χορήγησης των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων της ΕΕΤΤ. Aναλυτικές οδηγίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην ενότητα Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων.

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας