06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Επικοινωνίες Ειδικά Ραδιοδίκτυα
image

Ειδικά Ραδιοδίκτυα


Σύμφωνα με την παραγ.1 του άρθρου 27 του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» ορίζεται ότι: « Η εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών ραδιοδικτύων τελεί υπό καθεστώς Γενικής Άδειας και υπάγεται αποκλειστικά και μόνο στις διατάξεις του παρόντος νόμου, αλλά δεν απαιτείται υποβολή Δήλωσης Καταχώρισης στην ΕΕΤΤ».

Η ΕΕΤΤ , σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» ασκεί κάθε αρμοδιότητα σχετική με τις Γενικές Άδειες και εκδίδει Κανονισμούς με τους οποίους ρυθμίζεται κάθε θέμα.

Τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων χορηγούνται ,τροποποιούνται και ανακαλούνται σύμφωνα με το σχετικό Κανονισμό χορήγησης των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων της ΕΕΤΤ. Aναλυτικές οδηγίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην ενότητα Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων.

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας