22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Έντυπα για τις Διαδικασίες του Οδηγού του Πολίτη
ATH.ENA CARD
image

Έντυπα για τις Διαδικασίες του Οδηγού του Πολίτη


 
1. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών (ΥΠ.Υ.ΜΕ.) παρέχει μία σειρά υπηρεσιών προς τους πολίτες, το μεγαλύτερο πλήθος των οποίων σχεδιάζονται επιτελικά από αυτό και διεκπεραιώνονται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών (Δ/νσεις Μ.Ε.) των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. Μάλιστα αρκετές από τις υπηρεσίες αυτές μπορούν να διεκπεραιώνονται και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
 
2. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και τη διευκόλυνση του έργου των Δ/νσεων Μ.Ε., το ΥΠ.Υ.ΜΕ. έχει σχεδιάσει πληροφοριακά  έντυπα για 77 υπηρεσίες που εκτελούνται από τις Δ/νσεις Μ.Ε. Με τα νέα έντυπα :
 
· Όλες οι Δ/νσεις Μ.Ε. χρησιμοποιούν την ίδια τυποποιημένη φόρμα για το έντυπο της «Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης»,
· Οι πολίτες ενημερώνονται καλύτερα για τα δικαιολογητικά και όλες τις απαιτήσεις της υπηρεσίας- διαδικασίας που τους ενδιαφέρει,
· Διευκολύνεται το έργο των  Δ/νσεων Μ.Ε. και των Κ.Ε.Π.
· Προωθούνται οι αρχές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τα πρότυπα του e-Europe 2005 (Επίπεδο 2: ηλεκτρονική πληροφόρηση πολιτών - δυνατότητα εκτύπωσης φορμών).
 
3. Η μορφή των ενιαίων εντύπων είναι ιδιαίτερα απλή και περιλαμβάνει τις ελάχιστες δυνατές πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να είναι γνωστές στον πολίτη, την Δ/νση Μ.Ε.  και τα Κ.Ε.Π. για την παροχή και ολοκλήρωση της επιθυμητής υπηρεσίας το συντομότερο δυνατό. Κάθε ενιαίο έντυπο χωρίζεται σε τέσσερα (4) μέρη:
 
  • Μέρος Α΄: ΑΙΤΗΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (Τίτλος διαδικασίας, στοιχεία αιτούντος και εκπροσώπου του)
  • Μέρος Β΄: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει  ο αιτών, τυχόν οδηγίες για την συλλογή και προσκόμισή τους, κόστος και χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας)
  • Μέρος Γ΄: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (αναγκαίες προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο αιτών για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει την παροχή της υπηρεσίας)
  • Μέρος Δ΄: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Υπεύθυνη δήλωση με τυποποιημένα κείμενα, όπου αυτό είναι δυνατό, υποσημειώσεις που αντιστοιχούν στις παραπομπές) 
  • Μέρος Ε΄: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
 
4. Ακολουθώντας την διαδρομή Αρχική σελίδα»Οδηγός του πολίτη»Έντυπα για τις διαδικασίες του Οδηγού του πολίτη»Πίνακας εντύπων  μπορείτε να βρείτε πίνακα με  τα ενιαία έντυπα (σε εκτυπώσιμη μορφή pdf) για το σύνολο των υπηρεσιών που  παρέχουν οι Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών στους πολίτες.
Ο παραπάνω πίνακας είναι την περίοδο αυτή υπό επικαιροποίηση. Θα αναρτηθεί με τα νέα επικαιροποιημένα έντυπα το συντομότερο δυνατό.
 
Επίσης την περίοδο αυτή δεν διεκπεραιώνονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) λόγω αναθεώρησης του θεσμικού τους πλαισίου οι ακόλουθες διαδικασίες:
-Μεταβίβαση οχημάτων
-Έκδοση άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου για όσους στερούνται άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
-Μετατροπή άδειας από επαγγελματική σε ερασιτεχνική,
- Χορήγηση και ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου)
Παρακαλείστε να μεταβαίνετε για την εξυπηρέτησή σας στις οικείες Δ/νσεις Μεταφορών κι Επικοινωνιών.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
 
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων