22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Επικοινωνίες Ραδιοερασιτέχνες Νομοθεσία-Εγκύκλιοι
ATH.ENA CARD
image

Νομοθεσία-Εγκύκλιοι


Παρακάτω παρατίθενται κείμενα νομοθεσίας που αφορούν τους ραδιοερασιτέχνες:

  • Υ.Α. Οικ. 38200/1136/2011 «Κανονισμός Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου»
  • Υ.Α. 10800/310/4-3-2013 «Τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου»
  • Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
  • Κ.Υ.Α.  53571/3839/2000 «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά»
  • Κ.Υ.Α. 25000/740/2011 «Αναπροσαρμογή παραβόλων και τελών…»
  • Κ.Υ.Α. 48263/959/2012 «Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης, εξαιρούμενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012»
  • Εγκύκλιος 63664/2541/Φ.310/24-12-2010 σχετική με θέματα άσκησης αρμοδιοτήτων του τομέα επικοινωνιών που περιλαμβάνονται στο ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  • Εγκύκλιος 51192/1492/2-11-2011 «Καθορισμός νέων εντύπων και αδειών…»
  • Εγκύκλιος 6123/175/Φ.393/26-3-2013 «Διευκρινήσεις επί θεμάτων τροποποίησης-ανανέωσης-έκδοσης ραδιοερασιτεχνικών αδειών βάσει αδείας της αλλοδαπής.»
  • Εγκ. 4401/749/φ.317Α/25-7-2014 «Διευκρινήσεις για τις διαδικασίες εξετάσεων προς απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη και για τις χρήσεις Ζωνών συχνοτήτων VHF της Ραδιοερασιτεχνικής Υπηρεσίας»


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΕγκύκλιος 51198/1492/2-11-2011
Νέα Παράβολα
pdf documentΕγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής λεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης
Θέματα άσκησης αρμοδιοτήτων του τομέα επικοινωνιών που περιλαμβάνονται στο ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης
pdf documentΚαθορισμός νέων εντύπων και αδειών
pdf documentΔιευκρινήσεις επί θεμάτων τροποποίησης-ανανέωσης-έκδοσης ραδιοερασιτεχνικών αδειών βάσει αδείας της αλλοδαπής
pdf documentΕγκ. 4401/749/φ.317Α/25-7-2014
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων