06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Επιβατικές Μεταφορές Τμήμα Αστικών Μεταφορών Αδειοδότηση ΕΔΧ Περιφέρεια Ηπείρου
image

Περιφέρεια Ηπείρου


18/07/2017
ΠΕ Ιωαννίνων - Πίνακας για ηλεκτρονική κλήρωση του άρθρου 106 νόμου 4072/2012

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

27/06/2017
ΠΕ Ιωαννίνων - Πίνακας για ηλεκτρονική κλήρωση του άρθρου 106 νόμου 4072/2012
11/05/2017
ΠΕ Ιωαννίνων - Κατάσταση αιτούντων για χορήγηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης άδειας ΤΑΞΙ σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ
10/04/2017
ΠΕ Άρτας - Πίνακας Αιτήσεων για Χορήγηση Αδειών ΕΔΧ
Πίνακας αιτήσεων για χορήγηση νέων αδειών Ε.Δ.Χ. (ΤΑΧΙ), Ε.Δ.Χ. ΕΙΔ. ΜΙΣΘ., Ε.Δ.Χ. ΕΙΔ. ΜΙΣΘ.-ΑΜΕΑ & μετατροπής υφιστάμενων αδειών Ε.Δ.Χ. σε ΕΙΔ. ΜΙΣΘ. για την Π.Ε. Άρτας & για το έτος 2017.
14/02/2017
ΠΕ Πρέβεζας - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν.4070/12
10/02/2017
ΠΕ Θεσπρωτίας - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο
02/02/2017
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν.4070/12 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον ν.4313/14
02/02/2017
ΠΕ ΑΡΤΑΣ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν.4070/12, για το έτος 2017
03/09/2015
ΠΕ Πρέβεζας - Κατάσταση αιτούντων για ηλεκτρονική κλήρωση του άρθρου 106 ν.4070/2012
03/07/2015
ΠΕ Ιωαννίνων - Κατάσταση αιτούντων για ηλεκτρονική κλήρωση του άρθρου 106 ν.4070/2012

Σελίδες : [1] [2] [3] Επόμενα 10 »

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας