13/11/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αριθμ.πρωτ.:Οικ.46240/15-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΗΦ465ΧΘΞ-Ρ0Ι)-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ7,Δ8,Δ29,Δ30
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί


14/11/2018
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «ειδών γραφικής ύλης και συναφούς εξοπλισμού»
14/11/2018
Πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών στην εφαρμογή του Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων, έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
14/11/2018
Προμήθεια προεκτυπωμένων πλαστικών καρτών και εκτυπωτικών μηχανημάτων πλαστικής κάρτας, για κάλυψη αναγκών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
14/11/2018
Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής, στη Θεσσαλονίκη του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών κ. Xρήστου Σπίρτζη και των κ.κ. Aντωνίου Σαμιωτάκη, Παναγιώτη Μαγκούφη και Χρυσοστόμου Παπαχρυσοστόμου, 15-16 Νοεμβρίου 2018
13/11/2018
Προμήθεια και εκτύπωση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) λευκών φακέλων διαστάσεων 13Χ33cm, ελάχιστου βάρους 70 γραμμαρίων/m2
13/11/2018
Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη και διαμονής στην Ξάνθη των κ.κ. Κατσουλάκη Κυριάκου και Αϊβαλιώτη Γεώργιου, υπαλλήλων της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων από 13 έως 15 Νοεμβρίου 2018
12/11/2018
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και καυσίμου πετρελαιοκινητήρων diesel) και λιπαντικών κινητήρων, για το έτος 2019
12/11/2018
Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Γενεύη της κ. Μαρίας Καράβα
09/11/2018
Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, των υπαλλήλων κ.κ. Ζαβού Χρήστου και Κουτσαβδή Χρήστου, υπαλλήλων της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων από 12 έως 15 Νοεμβρίου 2018
09/11/2018
Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στo Φάρνμπορο (Farnborough) της Αγγλίας, των υπαλλήλων κ.κ. Κατσουλάκη Κυριάκο και Αϊβαλιώτη Γεώργιου από 18 έως 24 Νοεμβρίου 2018

Σελίδες : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] Επόμενα 10 »

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας