08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Γραφείο Τύπου Δελτία Τύπου
ATH.ENA CARD
image

Δελτία Τύπου12/10/2017

Ομιλία Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κ. Αθανασιου Βούρδα στο «3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων & Ταμιευτήρων»


Αξιότιμε κε Πρόεδρε και μέλη της Ελληνικής Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων,
Αγαπητοί κύριοι Καθηγητές,
Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Συμμετέχω με χαρά στην έναρξη του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων που διοργανώνεται από την Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ), την οποία ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και μεταφέρω τον χαιρετισμό του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και συναδέλφου Μηχανικού, κ. Χρήστου Σπίρτζη.
Από την αρχαιότητα, η ανάγκη εξασφάλισης νερού είτε για λόγους ύδρευσης είτε για λόγους άρδευσης οδήγησε τον άνθρωπο στην κατασκευή τεχνικών έργων συλλογής, συγκράτησης και αποθήκευσης νερού (φράγματα). Με το πέρασμα των χρόνων, η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του ανθρώπου συντέλεσε στην αύξηση του βιοτικού του επιπέδου, και δημιούργησε αυξημένες απαιτήσεις σε νερό, τρόφιμα και κατανάλωση ενέργειας. Στα πλαίσια αυτά, και προκειμένου να καλυφθούν οι νέες ανάγκες λόγω της ανάπτυξης, πολλαπλά φράγματα κατασκευάστηκαν για να καλύψουν είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά, την ύδρευση, την άρδευση, την παραγωγή ενέργειας και την αντιπλημμυρική προστασία μιας περιοχής.
Σήμερα, με την ταχεία αύξηση του πληθυσμού, η μεγαλύτερη πρόκληση του 21ου αιώνα είναι η διαχείριση της αειφορίας των φυσικών πόρων. Υπό την απειλή της κλιματικής αλλαγής, οι αυξημένες απαιτήσεις για ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και για «καθαρή» παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύουν τον ρόλο των φραγμάτων στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης. Πλέον, τα έργα ταμίευσης ύδατος αναφέρονται ως μοχλός για την εξασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης και ως επένδυση στην «πράσινη» οικονομία.
Το Υπουργείο μας, ως αρμόδιο για την κατασκευή μεγάλων έργων, και επομένως αρμόδιου για την κατασκευή των μεγάλων φραγμάτων σε όλη τη χώρα, συμμετέχει στο συνέδριο με δεκάδες συνέδρους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που προγραμματίζουν, σχεδιάζουν, μελετούν, κατασκευάζουν, λειτουργούν και συντηρούν φράγματα μικρά και μεγάλα και για διάφορες χρήσεις σε ολόκληρη την επικράτεια.
Συμμετέχουμε με την πεποίθηση ότι μέσα από τις διαδικασίες του συνεδρίου σας και την τεράστια γνώση και πείρα των εκλεκτών συνέδρων ομιλητών σας, οι εκπρόσωποί μας, θα αποκομίσουν πνευματικά οφέλη τέτοια που τα φράγματά μας να γίνονται πιο άρτια τεχνικά, ασφαλέστερα στη λειτουργία τους, τεχνολογικά προωθημένα, εναρμονισμένα στο φυσικό τους περιβάλλον. Να δίνουν ώθηση σε αναπτυξιακές δραστηριότητες της οικονομίας και του τουρισμού, ώστε οι τοπικές κοινωνίες να ωφελούνται πολλαπλώς από την κατασκευή και λειτουργία τους και συνολικά να βοηθήσουν τα φράγματα στην γρήγορη ανάπτυξη της χώρας μας.
Χρειαζόμαστε περισσότερα και καλύτερα – ασφαλέστερα φράγματα για ταμίευση νερού για ύδρευση, για άρδευση, για παραγωγή ενέργειας και βεβαίως για αντιπλημμυρική θωράκιση μεγάλων περιοχών της χώρας.
Το Υπουργείο μας σε αυτό τον τομέα επενδύει μέσα από το ΠΔΕ μεγάλα χρηματικά ποσά για μελέτες και έργα φραγμάτων σε όλη τη χώρα.
Το κάθε φράγμα όμως, για να αποδώσει και να αποσβέσει τα επενδεδυμένα κεφάλαια στη διάρκεια ζωής του χρειάζεται να λειτουργεί και να συντηρείται με συγκεκριμένους κανόνες που η διεθνής επιστημονική τεχνική κοινότητα έχει συμφωνήσει και τηρεί.
  Είναι αντικειμενική αλήθεια ότι η μελέτη και η κατασκευή φραγμάτων αποτελεί εξειδικευμένη εργασία, η οποία διέπεται διεθνώς από ειδικές τεχνικές προδιαγραφές και κανονισμούς.
Στη χώρα μας, όμως, Κανονισμός Ασφάλειας Φραγμάτων δεν υπήρχε παρότι σε όλη τη χώρα έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν δεκάδες φράγματα και σίγουρα πολύ πιο πάνω από εκατό.
 Η σπουδαιότητα του εν λόγω θέματος φαίνεται ιδιαίτερα στα φράγματα που βρίσκονται σήμερα σε εγκατάλειψη, ή που δεν χρησιμοποιούνται για τον σκοπό κατασκευής τους.
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αντλώντας γνώση και εμπειρία από τη θητεία του ως μηχανικός και ως Πρόεδρος του ΤΕΕ, αποφάσισε να δώσει λύση στο θέμα της μη ύπαρξης Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων στη χώρα και τον Δεκέμβρη του 2015 συγκρότησε ειδική επιτροπή για την κατάρτιση του κανονισμού ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 30 Δεκεμβρίου 2016
Και έτσι η χώρα έχει πλέον για πρώτη φορά εγκεκριμένο Κανονισμό Ασφάλειας Φραγμάτων.
Με τον Κανονισμό Ασφάλειας Φραγμάτων ικανοποιήθηκε αφενός ένα χρόνιο αίτημα του τεχνικού κόσμου, και αφετέρου ενισχύθηκε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών καθώς θεσπίζονται πλέον κανόνες ώστε να προλαμβάνονται καταστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και εγκαταστάσεις, ή να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στο περιβάλλον.
Σκοπός του Κανονισμού είναι η θέσπιση κανόνων και διαδικασιών ελέγχων-επιθεωρήσεων ασφάλειας των φραγμάτων, δημοσίων ή ιδιωτικών, κατά τα στάδια μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας τους, με στόχο την ασφάλειά τους, ώστε να προλαμβάνονται καταστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και εγκαταστάσεις, ή να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στο περιβάλλον.
Στον κανονισμό υπάγονται όλα τα φράγματα με ορατό ύψος πάνω από 5m  και που έχουν χωρητικότητα 50.000 m3
Με τον κανονισμό εισάγονται αρκετές καινοτομίες τις οποίες εφεξής οφείλει υποχρεωτικά να τηρεί ο κύριος του έργου (του φράγματος)
Και ενδεικτικά ο ΚτΕ
  • Είναι απολύτως υπεύθυνος για την εφαρμογή του Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων (ΚΑΦ) και για την εξασφάλιση της ασφάλειας του φράγματος σε όλη τη διάρκεια ζωής του
  • Υποχρεούται να καθορίσει ή να συστήσει τον φορέα υλοποίησης του φράγματος πριν την έναρξη κατασκευής
  • Υποχρεούται να καθορίσει ή να συστήσει τον φορέα  λειτουργίας του φράγματος πριν της έναρξης της πρώτης πλήρωσης του Ταμιευτήρα
  • Υποχρεούται να υποβάλλει, σε κάθε στάδιο μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας ή εγκατάλειψης/αποδόμησης, τους απαιτούμενους φακέλους για ενημέρωση και λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τη Διοικητική Αρχή Φραγμάτων(ΔΑΦ)
  • Να εκτελεί τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις και ελέγχους
  •  Να έχει σχέδιο αντιμετώπισης Επικίνδυνων Καταστάσεων (ΣΑΕΚ)
  • Να τηρεί το Μητρώο του φράγματος (ταυτότητα του φράγματος και λοιπά τεχνικά στοιχεία)
Για τα φράγματα που βρίσκονται στο στάδιο της πρώτης πλήρωσης, προβλέπεται η προσαρμογή στον κανονισμό εντός δύο ετών και για τα παλιά φράγματα σε λειτουργία η προσαρμογή στον κανονισμό προβλέπεται μέσα σε τρία χρόνια από την έναρξη ισχύος του κανονισμού
Ήδη, με απόφαση του Υπουργού, συγκροτήθηκε η Διοικητική Αρχή Φραγμάτων που είναι αρμόδια για την τήρηση του Κανονισμού, στελεχωμένη από εξέχοντα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, Καθηγητές Πολυτεχνείων και λαμπρούς άλλους Επιστήμονες.
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει μεριμνήσει για την στέγαση της ΔΑΦ, για την υλικοτεχνική της υποστήριξη και θα εγγράψει στον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων  (ΔΑΕΕ) τα απαιτούμενα κονδύλια για την εύρυθμη λειτουργία της ΔΑΦ.
Άλλωστε Πρόεδρος της ΔΑΦ είναι ο Γενικός Διευθυντής Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου μας, ο συνάδελφός και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Συνεδρίου σας, κος Αντώνης Κοτσώνης και δεν μπορεί παρά να ενδιαφερθεί ιδιαιτέρως και πιεστικά για την επιτυχή εγκατάσταση και λειτουργία της ΔΑΦ.
Να ευχηθούμε λοιπόν, καλή δουλειά και καλή επιτυχία στο έργο της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων (ΔΑΦ) και αφού ευχηθώ σε όλους σας τα καλύτερα και καλή επιτυχία στο Συνέδριο, κηρύσσω την έναρξη του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων.
Σας Ευχαριστώ

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο