22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Δημόσιες Διαβουλεύσεις για έργα Μεταφορών
ATH.ENA CARD
image

Δημόσιες Διαβουλεύσεις για έργα Μεταφορών13/01/2011

Δημόσια Διαβούλευση για το νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής

Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων υποβάλλει πρόταση Δημόσιας Διαβούλευσης για το νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο οι φορείς παροχής αστικού συγκοινωνιακού έργου στην Περιφέρεια Αττικής εξυγιαίνονται και εισέρχονται σε μία νέα φάση ανάπτυξης.

Τα βασικά σημεία του νέου θεσμικού πλαισίου είναι:
Α. ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
1. Μετασχηματισμός των εταιρειών του ομίλου ΟΑΣΑ – Σύσταση των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ
2. Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων – Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις
3. Διαγραφή χρεών – Επενδυτικά προγράμματα –Αυξήσεις Μ.Κ. –Λοιπά ευεργετήματα
Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ,ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
1. Αρμοδιότητες ΟΑΣΑ – Συμβάσεις Παροχής Έργου με τις Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου
2. Αρμοδιότητες Συγκοινωνιακών Φορέων – Καθορισμός δεικτών απόδοσης λειτουργίας
3. Σύμφωνο Ευθύνης – Μηχανισμός Επίβλεψης
4. Υπαγωγή εταιρειών ομίλου ΟΑΣΑ στις διατάξεις του νόμου περί ΔΕΚΟ
5. Εκσυγχρονισμός λειτουργίας ομίλου ΟΑΣΑ
Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. Εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος για την ρύθμιση των θεμάτων προσωπικού
2. Εξορθολογισμός προσωπικού για τον νέο όμιλο ΟΑΣΑ  μέσω της υιοθέτησης προγραμμάτων μετατάξεων (Α΄ φάση Μετατάξεων)

3. Επικαιροποίηση οργανογράμματος και κανονισμών εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές (Β΄ φάση Μετατάξεων)

4. Διαδικασία συλλογικής διαπραγμάτευσης για την επικαιροποίηση των Κανονισμών Προσωπικού, με γνώμονα τον εξορθολογισμό του κόστους αμοιβών και δευτερευουσών απολαβών

5. Ρυθμίσεις Συλλογικού Εργατικού Δικαίου
6.Ορισμός ανώτατου ύψους αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας συμβάσεως εργασίας
Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.Προσθήκη του Μηχανισμού Επίβλεψης και στον Ν.3891/2010 για τον ΟΣΕ του
2. Καταργούμενες διατάξεις
3.  Έναρξη ισχύος
Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις,, σχόλια, ιδέες και προτάσεις μέχρι την Παρασκευή 21η Ιανουαρίου  2011 στην ιστοσελίδα www.opengov.gr/yme.Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΑιτιολογική έκθεση
pdf documentΣχέδιο νόμου
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων