Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
image

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση


Νομοθετικό Πλαίσιο

Π.Δ.28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία
Πατήστε εδώ

Ανοικτά Δεδομένα του Ν.4305/14

  • Απόφαση για την καταγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10 του ν.3448/2006 (Α΄57) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4305/2014 (Α΄237). Πατήστε εδώ.
  • Ατυπη κωδικοποίηση Κεφαλαίου Πρώτου του Ν. 3448/06 "Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα..." (Α΄57)όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4305/14 "Ανοιχτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων και δεδομένων του δημόσιου τομέα...." (Α΄237)
    Πατήστε εδώ.
  • OPEN DATA 8 1 2015 Πατήστε εδώ.
  • Απόφαση συγκρότησης ΟΔΕ Διαύγεια 41190 6280 2010. Πατήστε εδώ.
  • Φ12.3 17455 165 Απόφαση συγκρότησης ΟΔΕ Διαύγεια. Πατήστε εδώ.


Οδηγίες ψηφιακής υπογραφής ηλεκτρονικών εγγράφων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οδηγίες για την ενσωμάτωση ψηφιακής υπογραφής σε:

  • ηλεκτρονικό έγγραφο τύπου MS Word (εκδόσεις 2003, 2007, 2010)
  • ηλεκτρονικό έγγραφο τύπου Pdf (με τη χρήση του προγράμματος JSignPdf)
  • μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email στο MS Outlook (εκδόσεις 2003, 2007)

 

Εκπαιδευτικό υλικό
(πηγή: ΕΚΔΔΑ – σεμινάριο ψηφιακής υπογραφής 2013 - http://www.yap.gov.gr/images/stories/pki/ekdda/Seminars-1-2.zip)

O παρακάτω ιστότοπος της ΥΑΠ παρέχει περισσότερες πληροφορίες για το σύνολο των προγραμμάτων που σχετίζονται με τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής και τα αντίστοιχα εγχειρίδια
http://www.yap.gov.gr/index.php/ergaleia.html  Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΠ.Δ.28/2015 (Α 34)
pdf documentΆτυπη κωδικοποίηση κεφ.1
powerpoint presentationΨηφιακή υπογραφή.ppt
pdf documentΕΓΚΥΚΛΙΟΣ OPEN DATA 8 1 2015.pdf
pdf documentΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΔΕ ΔΙΑΥ.pdf
pdf documentΦ12.3 17455 165 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗ.pdf
pdf documentΑπόφαση καταγραφής, ταξινόμησης, αξιολόγησης δεδομένων του Υπ.Υ.Μ.Δ.
Εκτύπωση