Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Το Υπουργείο
01Το Υπουργείο
01.01Υπουργός
01.02Υφυπουργός
01.03Γενικός Γραμματέας
01.04Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
01.05Γενικός Γραμματέας Υποδομών
01.06Γεν. Διεύθυνση Μεταφορών
01.07Γεν. Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας
01.08Γεν. Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
01.09Υπηρεσία Φιλοτελικού & Ταχυδρομικού Μουσείου
01.10Γεν. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
01.11Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
01.12Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
01.13Αυτοτελή τμήματα και λοιπές υπηρεσίες
01.14Σώματα Επιθεωρητών Ελεγκτών
01.15Τηλέφωνα Υπουργείου για τους τομείς Μεταφορών και Δικτύων
02Μεταφορές
03Επικοινωνίες
04Γραφείο Τύπου
05Προμήθειες
06Τεχνικό Αρχείο Οχημάτων
07Οδηγός του Πολίτη
08Για το προσωπικό του ΥΜΕ
09ΥΜΕ Photo Gallery
10Όροι Χρήσης
11RAPEX - Μη ασφαλή προϊόντα
12Υποδομές (Δημόσια Έργα)
13Θέσεις εργασίας σε Ε.Ε. - Διεθνείς Οργανισμούς
14Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις
15Γ.Γ. Δημοσίων Έργων - Ανακοινώσεις
16Greek Presidency 2014 - Transport
17Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
18Υλικό από Ημερίδες - Εκδηλώσεις
image

Το Υπουργείο


Αποστολή του Υπουργείου στους τομείς Υποδομών και Μεταφορών είναι:
α. Η χάραξη και εφαρμογή εθνικής πολιτικής και η δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την ανάπτυξη μεταφορικών και συγκοινωνιακών, υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.
β. Η εξειδίκευση και η εφαρμογή εθνικής πολιτικής στις δημόσιες υποδομές.
γ. Η χάραξη και εφαρμογή πολιτικών για την ανάπτυξη συγκοινωνιακών και άλλων υποδομών σε εθνικό επίπεδο με σκοπό την ενίσχυση της κινητικότητας, της προσβασιμότητας και την ενδυνάμωση της οικονομίας.
δ. Η προαγωγή της ασφάλειας στις μεταφορές και τις συγκοινωνίες.
ε. Η υποβοήθηση δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη των βασικών υποδομών της χώρας.
στ. Ο συντονισμός των εποπτευομένων φορέων και η εποπτεία των προγραμμάτων δράσης αυτών.
ζ. Η προαγωγή της Κοινωνίας των Πληροφοριών.
 
1. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συγκροτείται από:
α. τα Πολιτικά Γραφεία της Πολιτικής Ηγεσίας και τα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων
β. τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου
γ. τη Γενική Γραμματεία Υποδομών
δ. το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, υπαγόμενο στον Υπουργό
ε. το Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, υπαγόμενο στον Υπουργό
στ. το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών, υπαγόμενο στον Υπουργό
ζ. το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, υπαγόμενο στον Υπουργό
 
2. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών λειτουργούν επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις:
α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
β. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου
γ. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
δ. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
 
3. Στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπάγονται:
α. η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
β. η Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας
γ. η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
δ. η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
ε. η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στ. το Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης
  
4. Στη Γενική Γραμματεία Υποδομών υπάγονται:
α. η Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών
β. η Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών
γ. η Γενική Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Υποδομών
 
5. Στη Γενική Γραμματεία Υποδομών λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις:
α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου για θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Υποδομών
β. Διοικητική Αρχή Σηράγγων
 
Η διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών των τομέων Υποδομών και Μεταφορών φαίνεται στο συνημμένο οργανόγραμμα.


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΦΕΚ 176/Α/2014 - Οργανισμός Υπουργείου
pdf documentΟργανόγραμμα πλήρες
pdf documentΓενικές Γραμματείες
pdf documentΟργανόγραμμα & Τηλέφωνα - Γεν.Γραμματεία Υπουργείου
pdf documentΟργανόγραμμα & Τηλέφωνα - Γ.Γ.Υποδομών
pdf documentΠΡΟΕΔΡΙΚΟ_ΔΙΑΤΑΓΜΑ_ΥΠ_ΑΡΙΘΜ_123.pdf
Εκτύπωση