07/06/2018 Διοργάνωση Ημερίδας στις 22 Ιουνίου 2018 «Πολυτροπικός Διάδρομος Μεταφορών ADRIETA – Η θάλασσα των συνεργειών, η γη της πολυτροπικότητας»
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Επικοινωνίες Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
ATH.ENA CARD
image

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα


Συχνές Ερτήσεις (FAQ) Η νέα οδηγία για την ΗΜΣ Εναρμονισμένα πρότυπα Κοινοποιημένοι φορείς Χρήσιμες Συνδέσεις (Links)

 

 

 

 

 

 

 Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε πληροφορίες που αφορούν θέματα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (ΗΜΣ) για ηλεκτρολογικό/ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και σταθερές εγκαταστάσεις.

Με την ΚΥΑ 50268/5137/07(Β’ 1853/13-09-2007), η ελληνική νομοθεσία προσαρμόσθηκε με την οδηγία 2004/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την κατάργηση της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ (E.E.L.390 της 31.12.2004)». Με την ίδια απόφαση, η ΚΥΑ 94649/8682/93 (Β’ 688/13-09-1994) που ρύθμιζε τα θέματα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας καταργήθηκε από την 20η Ιουλίου 2007.
 
Η εναρμόνιση των τεχνικών κανόνων για την προστασία έναντι της ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής είναι ζωτικής σημασίας για την ελεύθερη διακίνηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και για την ορθή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και συσκευών στην Ευρωπαϊκή αγορά. Το πεδίο εφαρμογής της νέας οδηγίας είναι υπερβολικά ευρύ, περιλαμβάνοντας τα περισσότερα είδη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, συστημάτων και ακόμη και εγκαταστάσεων που περιέχουν ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
 
Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ελπίζει ότι οι πληροφορίες και διευκρινίσεις που παρέχονται μέσω του ιστοχώρου του, θα διευκολύνουν την κατανόηση και συνεπώς την ορθή εφαρμογή της οδηγίας ΗΜΣ, βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα των κατασκευαστών και ικανοποιώντας τις απαιτήσεις χρηστών και καταναλωτών.
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα να μελετήσουν όλες τις ισχύουσες διατάξεις για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.
 
Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας και η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών θα συνεχίσουν να επιβλέπουν στενά την εφαρμογή της νέας οδηγίας 2004/108/EK, προσβλέποντας στην ανάπτυξη και στην πρόοδο του τομέα αυτού επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου.
  

Βρείτε στις ιστοσελίδες που ακολουθούν πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το νομικό καθεστώς που διέπει την ΗΜΣ, τους ελέγχους της αγοράς, τα τεχνικά πρότυπα που αφορούν τις ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές συσκευές και σταθερές εγκαταστάσεις κλπ.Συνημμένα Αρχεία
pdf document Οδηγία 89/336/ΕΟΚ
pdf documentΚΥΑ 50268/5137/07
pdf documentKYA 94649/8682/93
pdf documentΟδηγία 2004/108/ΕΚ
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας