Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Επικοινωνίες Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
Επικοινωνίες
01Δίκτυα και Υπηρεσίες
02Κρατικά Δίκτυα
03Ραδιοφωνία και Τηλεόραση
04Διαχείριση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων
05Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
05.01Ανακοινώσεις για θέματα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
05.02Συχνές Ερωτήσεις - FAQ
05.03Νέα Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
05.04Εναρμονισμένα Πρότυπα
05.05Κοινοποιημένοι φορείς
05.06Χρήσιμες συνδέσεις για ΗΜΣ
06Τυποποίηση και Πιστοποίηση
07Κεραίες
08Δορυφορικές Επικοινωνίες
09Ραδιοερασιτέχνες
10Aδειες άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου ραδιοτεχνίτη
11Δραστηριότητες
12Ειδικά Ραδιοδίκτυα
13Πρόγραμμα για την υποστήριξη των ΤΠΕ
14Δραστηριότητες Διεθνών Οργανισμών
15Aδειες CB (Citizen Band) και Σταθμοί Ασυρμάτου Ζώνης Συχνοτήτων Πολιτών CB
16Δημόσιες Διαβουλεύσεις για έργα Επικοινωνιών
17Galileo-Ευρωπαϊκό Δορυφορικό Σύστημα Ραδιοπλοήγησης
18Ραδιοεπικοινωνίες Πλοίων
19ITU Seminar Athens 2013-Σεμινάριο ITU Αθήνα 2013
20Κείμενα Στρατηγικής Ψηφιακής Ανάπτυξης και Ευρυζωνικότητας
21ITU-ICT-AGORA
22Ημερίδες-Συνέδρια
image

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα


Συχνές Ερτήσεις (FAQ) Η νέα οδηγία για την ΗΜΣ Εναρμονισμένα πρότυπα Κοινοποιημένοι φορείς Χρήσιμες Συνδέσεις (Links)

 

 

 

 

 

 

 Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε πληροφορίες που αφορούν θέματα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (ΗΜΣ) για ηλεκτρολογικό/ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και σταθερές εγκαταστάσεις.

Με την ΚΥΑ 50268/5137/07(Β’ 1853/13-09-2007), η ελληνική νομοθεσία προσαρμόσθηκε με την οδηγία 2004/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την κατάργηση της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ (E.E.L.390 της 31.12.2004)». Με την ίδια απόφαση, η ΚΥΑ 94649/8682/93 (Β’ 688/13-09-1994) που ρύθμιζε τα θέματα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας καταργήθηκε από την 20η Ιουλίου 2007.
 
Η εναρμόνιση των τεχνικών κανόνων για την προστασία έναντι της ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής είναι ζωτικής σημασίας για την ελεύθερη διακίνηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και για την ορθή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και συσκευών στην Ευρωπαϊκή αγορά. Το πεδίο εφαρμογής της νέας οδηγίας είναι υπερβολικά ευρύ, περιλαμβάνοντας τα περισσότερα είδη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, συστημάτων και ακόμη και εγκαταστάσεων που περιέχουν ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
 
Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ελπίζει ότι οι πληροφορίες και διευκρινίσεις που παρέχονται μέσω του ιστοχώρου του, θα διευκολύνουν την κατανόηση και συνεπώς την ορθή εφαρμογή της οδηγίας ΗΜΣ, βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα των κατασκευαστών και ικανοποιώντας τις απαιτήσεις χρηστών και καταναλωτών.
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα να μελετήσουν όλες τις ισχύουσες διατάξεις για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.
 
Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας και η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών θα συνεχίσουν να επιβλέπουν στενά την εφαρμογή της νέας οδηγίας 2004/108/EK, προσβλέποντας στην ανάπτυξη και στην πρόοδο του τομέα αυτού επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου.
  

Βρείτε στις ιστοσελίδες που ακολουθούν πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το νομικό καθεστώς που διέπει την ΗΜΣ, τους ελέγχους της αγοράς, τα τεχνικά πρότυπα που αφορούν τις ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές συσκευές και σταθερές εγκαταστάσεις κλπ.Συνημμένα Αρχεία
pdf document Οδηγία 89/336/ΕΟΚ
pdf documentΚΥΑ 50268/5137/07
pdf documentKYA 94649/8682/93
pdf documentΟδηγία 2004/108/ΕΚ
Εκτύπωση