Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Επικοινωνίες Δορυφορικές Επικοινωνίες
image

Δορυφορικές Επικοινωνίες


Σύμφωνα με το Άρθρο 32 του Νόμου 3431/2006, η διαχείριση των θεμάτων των δορυφορικών τροχιών, των τμημάτων της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων, που έχουν απονεμηθεί ή εκχωρηθεί στη χώρα, και των συσχετισμένων με αυτές ραδιοσυχνοτήτων, που χρησιμοποιούνται από τους διαστημικούς σταθμούς, υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η εκχώρηση των δικαιωμάτων του Κράτους στις δορυφορικές τροχιές και τις συσχετισμένες με αυτές ραδιοσυχνότητες των διαστημικών σταθμών γίνεται έναντι ανταλλάγματος, που καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σήμερα, η εμπορική εκμετάλλευση ορισμένων δορυφορικών τροχιών έχει ανατεθεί στον Ελληνικό Γεωστατικό Δορυφόρο HELLAS-SAT  που λειτουργεί στην τροχιακή θέση 39oE και εξυπηρετεί τόσον κρατικά όσον και ιδιωτικά δίκτυα, ξένα και ελληνικά. 
 
Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών – International  Telecommunications Union (ΙΤU) είναι ο επίσημος διεθνής οργανισμός, μέσω του οποίου ανακοινώνονται τα αιτήματα για εκχώρηση τροχιακής θέσης και γίνεται ο συντονισμός μεταξύ των Δορυφορικών Δικτύων των κρατικών Διοικήσεων. H ανακοίνωση των δορυφορικών τροχιών και δορυφορικών δικτύων και ο μεταξύ τους συντονισμός γίνεται με βάση τον Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών - Radio Regulations (RR) της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. (Σύνδεση με ιστοσελίδα ITU: http://www.itu.int/ITU-R)
 
Επίσης, άλλος οργανισμός που σχετίζεται με δορυφορικά θέματα είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος - European Space Agency (ESA), στον οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα. (Σύνδεση με iστοσελίδα ESA: http://www.esa.int)
 
Δημοσιεύτηκε η υπ'αριθμ. 37629/1571/Φ1/28-7-2010 απόφαση με θέμα "Εκμετάλλευση περίσσειας δορυφορικής χωρητικότητας του δημοσίου".


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΕκμετάλλευση περίσσειας δορυφορικής χωρητικότητας του δημοσίου
Εκτύπωση