Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Επικοινωνίες Δορυφορικές Επικοινωνίες
ATH.ENA CARD
image

Δορυφορικές Επικοινωνίες


Σύμφωνα με το Άρθρο 32 του Νόμου 3431/2006, η διαχείριση των θεμάτων των δορυφορικών τροχιών, των τμημάτων της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων, που έχουν απονεμηθεί ή εκχωρηθεί στη χώρα, και των συσχετισμένων με αυτές ραδιοσυχνοτήτων, που χρησιμοποιούνται από τους διαστημικούς σταθμούς, υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η εκχώρηση των δικαιωμάτων του Κράτους στις δορυφορικές τροχιές και τις συσχετισμένες με αυτές ραδιοσυχνότητες των διαστημικών σταθμών γίνεται έναντι ανταλλάγματος, που καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σήμερα, η εμπορική εκμετάλλευση ορισμένων δορυφορικών τροχιών έχει ανατεθεί στον Ελληνικό Γεωστατικό Δορυφόρο HELLAS-SAT  που λειτουργεί στην τροχιακή θέση 39oE και εξυπηρετεί τόσον κρατικά όσον και ιδιωτικά δίκτυα, ξένα και ελληνικά. 
 
Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών – International  Telecommunications Union (ΙΤU) είναι ο επίσημος διεθνής οργανισμός, μέσω του οποίου ανακοινώνονται τα αιτήματα για εκχώρηση τροχιακής θέσης και γίνεται ο συντονισμός μεταξύ των Δορυφορικών Δικτύων των κρατικών Διοικήσεων. H ανακοίνωση των δορυφορικών τροχιών και δορυφορικών δικτύων και ο μεταξύ τους συντονισμός γίνεται με βάση τον Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών - Radio Regulations (RR) της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. (Σύνδεση με ιστοσελίδα ITU: http://www.itu.int/ITU-R)
 
Επίσης, άλλος οργανισμός που σχετίζεται με δορυφορικά θέματα είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος - European Space Agency (ESA), στον οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα. (Σύνδεση με iστοσελίδα ESA: http://www.esa.int)
 
Δημοσιεύτηκε η υπ’αριθμ. 37629/1571/Φ1/28-7-2010 απόφαση με θέμα "Εκμετάλλευση περίσσειας δορυφορικής χωρητικότητας του δημοσίου".


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΕκμετάλλευση περίσσειας δορυφορικής χωρητικότητας του δημοσίου
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας