Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Επικοινωνίες Ραδιοερασιτέχνες
Επικοινωνίες
01Δίκτυα και Υπηρεσίες
02Κρατικά Δίκτυα
03Ραδιοφωνία και Τηλεόραση
04Διαχείριση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων
05Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
06Τυποποίηση και Πιστοποίηση
07Κεραίες
08Δορυφορικές Επικοινωνίες
09Ραδιοερασιτέχνες
09.01Νομοθεσία-Εγκύκλιοι
09.02Πίνακες Αναμεταδοτών-Επαναληπτών-Ραδιοφάρων της υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη
09.03Έντυπα και Ηλεκτρονικά Μορφότυπα
09.04Συστάσεις CERT T/R 61-01 και T/R 61-02
09.05Εξετάσεις για απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη-Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης
10Aδειες άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου ραδιοτεχνίτη
11Δραστηριότητες
12Ειδικά Ραδιοδίκτυα
13Πρόγραμμα για την υποστήριξη των ΤΠΕ
14Δραστηριότητες Διεθνών Οργανισμών
15Aδειες CB (Citizen Band) και Σταθμοί Ασυρμάτου Ζώνης Συχνοτήτων Πολιτών CB
16Δημόσιες Διαβουλεύσεις για έργα Επικοινωνιών
17Galileo-Ευρωπαϊκό Δορυφορικό Σύστημα Ραδιοπλοήγησης
18Ραδιοεπικοινωνίες Πλοίων
19ITU Seminar Athens 2013-Σεμινάριο ITU Αθήνα 2013
20Κείμενα Στρατηγικής Ψηφιακής Ανάπτυξης και Ευρυζωνικότητας
21ITU-ICT-AGORA
22Ημερίδες-Συνέδρια
image

Ραδιοερασιτέχνες


Ο ραδιοερασιτεχνισμός είναι μια υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας, που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα των ραδιοερασιτεχνών καθώς και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοηθείας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών.

Η υπηρεσία αυτή διεξάγεται από ραδιοερασιτέχνες, οι οποίοι ασχολούνται με τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό χωρίς όφελος.
Προκειμένου να γίνει κανείς ραδιοερασιτέχνης είναι απαραίτητο α) να αποκτήσει πτυχίο ραδιοερασιτέχνη και β) να του χορηγηθεί άδεια ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου (βλ. Υ.Α. Οικ. 38200/1136/2011 ‘Κανονισμός Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου’ και Υ.Α. 10800/310/4-3-2013 'Τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου').
 
Τόσο η διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη όσο και η χορήγηση των σχετικών αδειών αποτελεί αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας.
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα σχετικά έντυπα βρίσκονται στον «Οδηγό του Πολίτη».
 
Πληροφορίες από τον Οδηγό του Πολίτη
Χορήγηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνηΣυνημμένα Αρχεία
pdf documentΤροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Ραδιοερασιτεχνών
Εκτύπωση