Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Επικοινωνίες Κεραίες
Επικοινωνίες
01Δίκτυα και Υπηρεσίες
02Κρατικά Δίκτυα
03Ραδιοφωνία και Τηλεόραση
04Διαχείριση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων
05Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
06Τυποποίηση και Πιστοποίηση
07Κεραίες
07.01Νομοθεσία
07.02Αδειοδότηση κατασκευών κεραιών
07.03Μέτρα προστασίας του κοινού από κεραίες στην ξηρά
07.04Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων που υποστηρίζουν κατασκευές κεραιών
07.05Καθορισμός παραμεθόριων ζωνών πλήρους κάλυψης από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
08Δορυφορικές Επικοινωνίες
09Ραδιοερασιτέχνες
10Aδειες άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου ραδιοτεχνίτη
11Δραστηριότητες
12Ειδικά Ραδιοδίκτυα
13Πρόγραμμα για την υποστήριξη των ΤΠΕ
14Δραστηριότητες Διεθνών Οργανισμών
15Aδειες CB (Citizen Band) και Σταθμοί Ασυρμάτου Ζώνης Συχνοτήτων Πολιτών CB
16Δημόσιες Διαβουλεύσεις για έργα Επικοινωνιών
17Galileo-Ευρωπαϊκό Δορυφορικό Σύστημα Ραδιοπλοήγησης
18Ραδιοεπικοινωνίες Πλοίων
19ITU Seminar Athens 2013-Σεμινάριο ITU Αθήνα 2013
20Κείμενα Στρατηγικής Ψηφιακής Ανάπτυξης και Ευρυζωνικότητας
21ITU-ICT-AGORA
22Ημερίδες-Συνέδρια
image

Κεραίες


Εκτύπωση