13/11/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αριθμ.πρωτ.:Οικ.46240/15-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΗΦ465ΧΘΞ-Ρ0Ι)-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ7,Δ8,Δ29,Δ30
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Επίλογος
ATH.ENA CARD
image

Επίλογος


 >  Φόρμα Παρατηρήσεων
  


 
 
Φόρμα Παρατηρήσεων

Η πληρέστερη και ορθή ενημέρωση - πληροφόρηση των πολιτών, με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους στις Δημόσιες Υπηρεσίες, αποτελεί βασικό - πρωταρχικό δικαίωμα των ενδιαφερόμενων και αντίστοιχη υποχρέωση των αρμόδιων Υπηρεσιών με τις οποίες αυτοί συναλλάσσονται.

Την γενικότερη - ευρύτερη και διαρκή άσκηση του βασικού αυτού δικαιώματος των ενδιαφερόμενων πολιτών και της αντίστοιχης υποχρέωσης των Υπηρεσιών που χειρίζονται - διεκπεραιώνουν υποθέσεις αυτών σε αντικείμενα της καθ' ύλην αρμοδιότητας του ΥπΜΕ αποσκοπεί να εξασφαλίσει ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.

Ελπίζουμε ότι οι πληροφορίες που πήρατε από τον "ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ" σας ικανοποίησαν πλήρως. Τακτική μας είναι ο συνεχής έλεγχος και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο και να το ταχυδρομήσετε στη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 & ΤΣΙΓΑΝΤΕ,

Τ.Κ. 101 91 ΠΑΠΑΓΟΥ.

 

Internet: http://www.yme.gr

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασίας σας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ (προαιρετικά)

 

Επώνυμο - όνομα

 

Τηλ. Επικοινωνίας

 

Fax:

 

E-mail:

 

Στοιχεία Εκπαίδευσης:

 

Επάγγελμα:

 

Ηλικία:

 

Τόπος Κατοικίας:

 

         


 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 

Α.

Παρακαλούμε δώστε μας την άποψή σας για τα παρακάτω: (κλίμακα βαθμολόγησης από 1 ως 5)

'Αριστα

Πολύ καλά

Καλά

Μέτρια

Μη ικανοποιητικά

5

4

3

2

1

1         

Ευκολία στη Χρήση / Εύρεση Πληροφοριών

 

 

 

 

 

2         

Πληρότητα

 

 

 

 

 

3         

Ευκολία κατανόησης - σαφήνεια

 

 

 

 

 

4         

Ακρίβεια πληροφοριών

 

 

 

 

 

5         

Επικαιροποίηση (ενσωμάτωση τυχόν τροποποιήσεων)

 

 

 

 

 

 

Β.

Παρακαλούμε καταγράψτε θέματα - πληροφορίες που κατά την άποψή σας θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται στον "ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ":

 

 

 

 

Γ.

Τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να αλλάξει στον "ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ"; Παρακαλούμε καταγράψτε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προτάσεις.

 

 

 

 

Δ.

Ποια είναι κατά την γνώμη σας τα ισχυρά σημεία του "ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ";

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  Αρχή Σελίδας

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας