16/08/2017 «Τελική Επίδειξη έργου Ι_HeERO για την Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Αυτόματου Συστήματος Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης eCall: Η περίπτωση της Ελλάδας», 24/10/2017, ώρα 10:00, Υπουργείο Υποδομών & μεταφορών, Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγος
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων
Μεταφορές
01Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια
02Επιβατικές Μεταφορές
03Εμπορευματικές Μεταφορές
04Στρατηγική Μεταφορών
05Τεχνολογία Οχημάτων
05.01Εφαρμογή Νέου Μηχανογραφικού Συστήματος στις Εγκρίσεις Τύπου
05.02Προδιαγραφές Οχημάτων
05.03Οδηγίες για το κοινό που σχετίζονται με την Ασφάλεια των Προϊόντων
05.04Συνεργεία επισκευής οχημάτων
05.05Εξουσιοδοτημένα Εργαστήρια
05.06Πρατήρια Υγρών Καυσίμων
05.07Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων-ADR
05.08Δελτία κοινοποίησης Ευρωπαϊκών εγκρίσεων τύπου φορτηγών και λεωφορείων
05.09Εκπομπές CO2 Επιβατικών Οχημάτων
05.10Εξαρτήματα LPG
05.11Εξαρτήματα CNG
05.12Ημερομηνίες περιορισμού ταξινόμησης
05.13Εγκρίσεις οχημάτων (2007/46ΕΚ)
05.14Αποφάσεις τέλους σειράς ελαφρών ρυμουλκούμενων οχημάτων
05.15Εκπομπές Euro5 Euro6 EuroV EuroVI
05.16Οχήματα Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού
06Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων
07Τεχνικός Έλεγχος Δικύκλων
08Ι-ΚΤΕΟ
09Θέματα Οδικού Μεταφορέα
10Ψηφιακός Ταχογράφος
11Δημόσιες Διαβουλεύσεις για έργα Μεταφορών
12Ανακοινώσεις
13Ευφυή Συστήματα Μεταφορών
14Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών
15Διαρθρωτικά Προγράμματα
16Ημερήσια Στοιχεία Νέων Ταξινομήσεων Οχημάτων
17Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Μεταφορών
image

Τεχνολογία Οχημάτων


     Η τεχνολογία των οχημάτων εξελίσσεται ραγδαία και συνεχώς προκύπτουν νέα ζητήματα που επιβάλλον την εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου. Η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων , είναι αμιγώς τεχνική υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών, με αρμοδιότητες όπως οι προδιαγραφές οχημάτων, οι εγκρίσεις τύπου οχημάτων και τα συνεργεία επισκευής οχημάτων, κ.λ.π. 
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας