Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) Προδιαγραφές-Αδειες κυκλοφορίας βυτιοφόρων
ATH.ENA CARD
image

Προδιαγραφές-Αδειες κυκλοφορίας βυτιοφόρων


Παρατίθενται οι εξής αποφάσεις  και εγκύκλιοι:

-Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο σωληνώσεων βυτιοφόρων οχημάτων διανομής πετρελαίου θέρμανσης

- Α8/36824/3042/26-6-2008 «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε πρατηριούχους υγρών καυσίμων»

- Φ2-2524/10-8-2007 «σχετικά με τον χρωματισμό σωληνώσεων βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς πετρελαίου θέρμανσης»

- Α8/35620/2928/2-9-2005 «Απογραφή βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (ΒΦΑ-ΙΧ) μικτού βάρους άνω των 4000 χιλιογράμμων ιδιοκτησίας εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών» 

- 42578/3114/24-8-2005 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΣΤ-138750/1969 (ΦΕΚ Β΄659) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «περί μερικής τροποποίησης τςη υπ΄αριθμ. ΣΤ-194350/1965 γενικής αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών» (αφορά τον βαθμό πλήρωσης).

- οικ. 39184/2034/4-8-2004 «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/85/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 και τροποποίηση της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση διατάξεων περιορισμού ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων με κινητήρα στην Κοινότητα»

- οικ. 39622/3313/23-10-1992 «Εγκατάσταση και χρήση διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων με κινητήρα στην Κοινότητα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1992»

- 28366/2098/1-3-2006 «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση»Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΧορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε πρατηριούχους υγρών καυσίμων
pdf documentσχετικά με τον χρωματισμό σωληνώσεων βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς πετρελαίου θέρμανσης
pdf documentΑπογραφή βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (ΒΦΑ-ΙΧ) μικτού βάρους άνω των 4000 χιλιογράμμων ιδιοκτησίας εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών
pdf documentΤροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΣΤ-138750/1969 (ΦΕΚ Β΄659) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «περί μερικής τροποποίησης τςη υπ΄αριθμ. ΣΤ-194350/1965 γενικής αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών» (αφορά τον βαθμό πλήρωσης)
pdf documentΕγκατάσταση και χρήση διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων με κινητήρα στην Κοινότητα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1992
pdf documentΤαξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας