15/04/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Νομοθεσία/Εγχειρίδια
ATH.ENA CARD
image

Νομοθεσία/Εγχειρίδια


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ


1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

 ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

 Αριθμός

Τίτλος Νομοθετήματος

Οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου.2. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

 


Αριθμός

Τίτλος Νομοθετήματος

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως αυτή η οδηγία τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ης Νοεμβρίου 2006.


Σύσταση Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις.
           
 ’Αρθρο 9: Αρχική επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση οδηγών μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων


Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.

         

 ’Aρθρο 53: Τροποποιήσεις του π.δ.74/2008 (Α΄ 112)Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.

 ’Aρθρο 103: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.74/2008 και του π.δ.431/1995


Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών − μελών της αφενός και του Χασεμιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις.

 ’Aρθρο τέταρτο: Κατάργηση διατάξεων του π.δ.74/2008 (Α΄112)


Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

 ’Aρθρο 63: Τροποποίηση του π.δ. 74/2008 (Α΄ 112)


Συμπεριλαμβάνονται όλες οι τροποποιήσεις έως και 31-03-2018

 

 

Επανακαθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.δ.74/2008 (Α΄ 112), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών – εμπορευμάτων.

Επανακαθορισμός της διαδικασίας και των αναγκαίων λεπτομερειών για την έγκριση σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων (ΠΕΙ), την έγκριση διενέργειας προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης, τις υποχρεώσεις και τον έλεγχο αυτών και λοιπές λεπτομέρειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.74/2008 (Α΄ 112) όπως ισχύει.


Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 30063/4796/2013 (Β΄2643) υπουργικής απόφασης.


Επανακαθορισμός της τιμής διάθεσης των εγχειριδίων αρχικής επιμόρφωσης Π.Ε.Ι.

 


3. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 


Αριθμός

Τίτλος Νομοθετήματος


Δυνατότητα απόκτησης ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης.


Διορθώσεις των εγχειριδίων ΠΕΙ Λεωφορείων και Φορτηγών. 


Περί Εφαρμογής Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι.


Διορθώσεις στην ύλη εγχειριδίων ΠΕΙ Λεωφορείων και Φορτηγών.


Σχετικά με τον κωδικό 114 μετά την εφαρμογή του νόμου 4155/2013.


Ενημέρωση ΥΜΕΠΕ από τις Σχολές / Κέντρα Π.Ε.Ι. σε περίπτωση απουσιών εκπαιδευομένων.


Εκπαίδευση οδηγών και εγκρίσεις των προγραμμάτων των Σχολών / Κέντρων Π.Ε.Ι. και Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. την Κυριακή.


Παρακολούθηση προγραμμάτων Π.Ε.Ι. την ίδια ημέρα.


Συστέγαση Σχολών Οδηγών, ΚΕΘΕΥΟ, ΣΕΚΟΟΜΕΕ, Σχολών / Κέντρων ΠΕΙ, ΣΕΚΑΜ.


Δημοσίευση υ.α.29898/3378/26-4-2016 «Επανακαθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.74/2008 (Α΄112), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών – εμπορευμάτων».
4. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής ΙκανότηταςΓια την αρχική επιμόρφωση των οδηγών λεωφορείων


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας


Για την αρχική επιμόρφωση των οδηγών φορτηγών  

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων