Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη
01Το Υπουργείο
02Μεταφορές
03Επικοινωνίες
04Γραφείο Τύπου
05Προμήθειες
06Τεχνικό Αρχείο Οχημάτων
07Οδηγός του Πολίτη
07.01Αυτοκίνητα
07.02Άδειες Οδηγών
07.03Εκπαιδευτές - Σχολές Οδηγών
07.04Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων
07.05Επαγγελματικές και λοιπές άδειες
07.06Φορείς Εκτέλεσης Συγκοινωνιακού Έργου
07.07Θέματα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
07.08Διευθύνσεις και τηλέφωνα των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των ΠΕ
07.09Οδογράμματα
07.10Χάρτες υποχρεώσεων Προς τους Καταναλωτές
07.11Προστασία Πολιτών-Καταναλωτών
07.12Τοπική Αρμοδιότητα Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών Νομού Αττικής
07.13Επίλογος
07.14Έντυπα για τις Διαδικασίες του Οδηγού του Πολίτη
07.15Έκδοση Ηλεκτρονικού Παραβόλου
08Για το προσωπικό του ΥΜΕ
09ΥΜΕ Photo Gallery
10Όροι Χρήσης
11RAPEX - Μη ασφαλή προϊόντα
12Υποδομές (Δημόσια Έργα)
13Θέσεις εργασίας σε Ε.Ε. - Διεθνείς Οργανισμούς
14Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις
15Γ.Γ. Δημοσίων Έργων - Ανακοινώσεις
16Greek Presidency 2014 - Transport
17Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
18Υλικό από Ημερίδες - Εκδηλώσεις
image

Οδηγός του Πολίτη