15/04/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Επαγγελματικές και λοιπές άδειες Χορήγηση γενικού πτυχίου και άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτηλεγραφητή - ραδιοτηλεφωνητή.
Επαγγελματικές και λοιπές άδειες
01Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων οποιασδήποτε ειδικότητας του άρθρου 2 του ν. 1575/85 οπως τροποποιήθηκε από το ν.3185/2003.
02Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών
03Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη
04Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη
05Αναγγελία ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α
06Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β΄
07Χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοηλεκτρικού εργαστηρίου Α΄ Β΄ Γ΄ κατηγορίας
08Χορήγηση γενικού πτυχίου και άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτηλεγραφητή - ραδιοτηλεφωνητή.
09Χορήγηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη.
10Χορήγηση ανανέωση και τροποποίηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού.
11'Αδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων
12'Αδειες λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου της ζώνης συχνοτήτων πολιτών - pαδιοσταθμοί C. B.
13Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΟΜΕΕ
14Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΑΜ
15Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας μικτής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
16Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας αυτόνομης πανελλαδικής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
17Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας Συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων
ATH.ENA CARD
image

Χορήγηση γενικού πτυχίου και άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτηλεγραφητή - ραδιοτηλεφωνητή.


 

  >  Αρμόδια Υπηρεσία
  >  Προϋποθέσεις
  >  Δικαιολογητικά  
  >  Διαδικασία  
  >  Διάρκεια έκδοσης της πράξης
  >  Κόστος
  >  Διάρκεια ισχύος
  >  Σημείωση
  


  >  Κατεβάστε το αντίστοιχο έντυπο της υπηρεσίας
 
Αρμόδια Υπηρεσία
Για την άσκηση του επαγγέλματος του ραδιοτηλεγραφητή, ραδιοτηλεφωνητή, απαιτείται αντίστοιχο πτυχίο.
Το πτυχίο αυτό χορηγείται από τις νομαρχιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατόπιν εξετάσεων.
 
 
Προϋποθέσεις
Ο υποψήφιος πρέπει:
● Να έχει την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε.
● Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
● Να κατέχει τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου ή τουλάχιστον ισότιμο άλλο τίτλο.
● Να έχει άρτια όραση, ακοή και άρθρωση της φωνής.
● Να είναι κάτοχος απολυτηρίου κρατικής σχολής ραδιοτηλεγραφητών ή νόμιμης ιδιωτικής σχολής ραδιοτηλεγραφίας - ραδιοτηλεφωνίας ή σχολής του ΟΤΕ, των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σωμάτων Ασφαλείας.
● Να μην έχει καταδικαστεί, ούτε να είναι υπόδικος για παράβαση ποινικού νόμου, που συνεπάγεται κώλυμα για διορισμό σε δημόσια υπηρεσία.
● Να πετύχει στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
 
 
Δικαιολογητικά 
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Επικυρωμένο αντίγραφο μιας εκ των προαναφερόμενων σχολών.
● Απολυτήριο λυκείου ή τίτλο άλλης τουλάχιστον ισότιμης προς αυτό σχολής.
● Πιστοποιητικό κρατικής ή δημοτικής υγειονομικής υπηρεσίας ή νοσοκομείου.
● Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
● Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από την εισαγγελία περιοχής του υποψηφίου πρόσφατης έκδοσης (έως και τρεις μήνες)
● Παράβολο 8,8 ευρώ.
● Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
 
 
Διαδικασία 
● Οι εξετάσεις διενεργούνται τρεις (3) φορές το χρόνο κατά το Α' 15μερο των μηνών Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Οκτωβρίου.
● Οι εξετάσεις προκηρύσσονται ένα μήνα πριν από ημερομηνία διεξαγωγής τους και η υποβολή των δικαιολογητικών αρχίζει από την προκήρυξη και λήγει 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.
Στους επιτυχόντες χορηγούνται τα ανάλογα πτυχία μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση των αποτελεσμάτων.
 
 
Διάρκεια έκδοσης της πράξης
 Στους επιτυχόντες χορηγείται η σχετική άδεια μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Ο ακριβής χρόνος καθορίζεται κάθε φορά από την Υπηρεσία που αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας.
 
Κόστος
 
 
Διάρκεια ισχύος
 .
 
Σημείωση
 Στην υπεύθυνη δήλωση (του παρόντος εντύπου ή του Ν. 1599/86) ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του και ότι δεν υπόκειται στις επαγγελματικές στερήσεις του άρθρου 19 του Ν.1763/88 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία, καθώς και ότι δεν έχει καταθέσει παρόμοια δικαιολογητικά σε άλλη υπηρεσία της χώρας
 
 

  Κατεβάστε το αντίστοιχο Έντυπο της υπηρεσίας

  Αρχή Σελίδας

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων