22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Συνεργεία επισκευής οχημάτων Συνεργεία Επισκευής Ταχογράφων
ATH.ENA CARD
image

Συνεργεία Επισκευής Ταχογράφων


Αμεση αποστολή στοιχείων συνεργείων επισκευής και συντήρησης ταχογράφων αυτοκινήτων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.    

ΣΧΕΤΙΚΑ.:
α)   Η υπ' αριθμ. 18434/949/05/25-8-2005 εγκύκλιός μας περί παροχής διευκρινήσεων  για θέματα ταχογράφων.
β)   Η υπ' αριθμ. 70072/5056/28-12-2005 τροποποίηση της 18434/949/05/25-8-2005   εγκυκλίου μας όπως συμπληρώθηκε με την 56592/4169/05.
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 5γ της (α) σχετικής εγκυκλίου μας, απαιτείται η κατάρτιση και αποστολή, το συντομότερο δυνατόν, στο Υπουργείο μας (Δ/νσεις Τεχνολογίας Οχημάτων και Οδικής Ασφάλειας & Περιβάλλοντος) συγκεντρωτικών καταστάσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική (αρχεία EXCEL) των συνεργείων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας (χορηγούμενη από την Υπηρεσία σας) επισκευής και συντήρησης ταχογράφων αυτοκινήτων.
 
Επιπλέον, με τη (β) σχετική τροποποιήθηκε η παρ. 5β της (α) σχετικής εγκυκλίου μας και συγκεκριμένα, επεκτάθηκε το χρονικό διάστημα υποβολής στην Υπηρεσία μας των παραπάνω αναφερθέντων στοιχείων των συνεργείων επισκευής και συντήρησης ταχογράφων αυτοκινήτων, από τρεις (3) σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έκδοση της (α) σχετικής (25-8-2005).
Επειτα από τα αναφερθέντα παραπάνω σας γνωρίζουμε ότι, έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των πέντε (5) μηνών (έληξε στις 25-1-2006), εντός του οποίου οφείλατε να καταρτίσετε και να αποστείλετε τα στοιχεία των συνεργείων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας επισκευής και συντήρησης ταχογράφων αυτοκινήτων του Νομού σας, όπως το απαιτούν οι (α) και (β) σχετικές.
Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε άμεσα τα στοιχεία που αφορούν το αντικείμενο του θέματος. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή και την ευκολία επεξεργασίας σας παρέχουμε ένα αρχείο σε μορφή *.xls πατώντας εδώ.

 

Ψηφιακός Ταχογράφος

 Συνημμένα Αρχεία
excel spreadsheet Κατάσταση συνεργείων επισκευής ταχογράφων
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων